Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)

Beste vrijwilligers van Raoktum,

Als vereniging moeten wij aan steeds meer wettelijke eisen voldoen. Daar is het verantwoord alcohol schenken er één van. De gemeente Waalwijk heeft met o.a. de sportverenigingen in Waalwijk een Convenant Verantwoorde Drankverstrekking afgesloten.

Elk lid dat bardienst draait moet in het bezit zijn van het cerficaat Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA). Wij doen hiermee een beroep op je om dit certificaat te behalen. Wij denken, dat daarmee op veel tijdstippen de aanwezigheid van een lid, dat over dit certificaat beschikt, gewaarborgd is.

Het is een online toets met 24 vragen. Bij een goed resultaat ontvang je via de mail het certificaat. Wij verzoeken je het certificaat door te sturen naar [email protected], zodat we deze bij controle kunnen tonen. Dit voorkomt een mogelijke waarschuwing, boete of in het slechtste geval inname van onze alcoholvergunning.

Wij willen benadrukken, dat een lid dat het IVA-certificaat heeft behaald geen andere of grotere verantwoordelijkheid krijgt dan nu.
Wij hopen dat je hieraan mee wil werken en we je certificaat op korte termijn mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur TC Raoktum
 
Via deze link kom je bij de toets.