Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)

Beste vrijwilligers van Raoktum,

Als vereniging moeten wij aan steeds meer wettelijke eisen voldoen. Daar is het verantwoord alcohol schenken er één van. De gemeente Waalwijk heeft met o.a. de sportverenigingen in Waalwijk een convenant Verantwoorde Drankverstrekking afgesloten.

Voor verenigingen is dit een lastiger probleem vanwege het feit, dat alle seniorleden bij veel verenigingen verplicht bardienst moeten draaien. Elk lid dat bardienst draait zou eigenlijk een certificaat moeten behalen om bardienst te mogen draaien. Omdat dit vrijwel onmogelijk is om te realiseren, willen wij als eerste stap een beroep op jullie doen om dit certificaat te behalen. Wij denken, dat daarmee op veel tijdstippen de aanwezigheid van een lid, dat over dit certificaat beschikt, gewaarborgd is.

Het is een online toets met 24 vragen. Bij een goed resultaat ontvang je via de mail je certificaat. Wij verzoeken je het certificaat door te sturen naar [email protected]. De barcommissie zal er voor zorgen dat je certificaat in een map komt die achter de bar komt te liggen. Mochten we controle krijgen, dan kunnen we deze certificaten tonen. Dit voorkomt een mogelijke waarschuwing, boete of in het slechtste geval inname van onze alcoholvergunning.

Wij willen benadrukken, dat een lid dat het IVA-certificaat heeft behaald geen andere of grotere verantwoordelijkheid krijgt dan nu.
Samen kunnen wij dit geregeld krijgen!!! Wij hopen dat jullie hieraan mee willen werken en we jullie certificaten op korte termijn mogen ontvangen.
Bestuur TC Raoktum
 
Via deze link kom je bij de toets.
(Ga naar de instructie verantwoord alcohol (IVA) schenken, maak een nieuw account aan en vervolgens kun je de toets maken)