Bestuur en commissies

Onze vereniging, net als iedere andere sportvereniging, wordt aangestuurd door de leden via de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vormt daarmee het hoogste orgaan van de club. De ALV komt ten minste jaarlijks bijeen.

Voor de aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld. In onze statuten staan alle formaliteiten rondom selectie van bestuurders en de inrichting van het bestuur vermeld. In de statuten van de vereniging staat ook vermeld hoe de ALV wordt voorbereid en welke onderwerpen door de ALV moeten worden besloten.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Casper Boers - Voorzitter
Ria Banus - Secretaris
Vacant - Penningmeester
Vacant - Bestuurslid, senioren en activiteiten
Vacant - Bestuurslid, jeugd en activiteiten
André Stoppelenburg - Bestuurslid, algemene zaken en sponsoring
Maurin Punt - Bestuurslid, facilitair
André Vos - Bestuurslid, trainingen, webbeheerder, ledenadministratie

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden. In de commissies wordt veel werk verzet en mede door de commissies kunnen wij onze club draaiende houden. Onderstaand de commissies van TC Raoktum. Wil je ook bijdragen aan de groei van onze club, op welke manier dan ook, laat het weten.

Ledenadministratie
André Vos

Bar
Arnaud de Graaf

Toernooileider
Voorjaarstoernooi - André Vos
Raoktum Open - Thomas Ros

Facilitair
Bert de Man
Maurin Punt

Sponsoring
André Stoppelenburg
Wim de Bie
Dick Timmermans

Jeugd
Marienka Heijkoop

Activiteiten coördinator
Senioren - Ria Banus 

Communicatie
Kees Smit

Competitieleider
Kees Heerdt

Trainings coördinator
André Vos

Baanman
Huub Bruurmijn

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 275 896

TC Raoktum

Julianalaan 29a
5161 BA Sprang-Capelle