Bestuur en commissies


Onze vereniging, net als iedere andere sportvereniging, wordt aangestuurd door de leden via de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vormt daarmee het hoogste orgaan van de club. De ALV komt ten minste jaarlijks bijeen.

Voor de aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld. In onze statuten staan alle formaliteiten rondom selectie van bestuurders en de inrichting van het bestuur vermeld. In de statuten van de vereniging staat ook vermeld hoe de ALV wordt voorbereid en welke onderwerpen door de ALV moeten worden besloten.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Alice Metzke - Voorzitter
Ria Banus - Secretaris
Hans Schouten - Penningmeester
Kees Heerdt - Bestuurslid

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden. In de commissies wordt veel werk verzet en mede door de commissies kunnen wij onze club draaiende houden. Onderstaand de commissies van TC Raoktum. Wil je ook bijdragen aan de groei van onze club, op welke manier dan ook, laat het weten.

Barcommissie
Esther de Graaf

Toernooicommissie
Dick Timmermans

Technischecommissie
Bert de Man
Maurin Punt

Sponsorcommissie
Jaco Kraak
Chris Diderich

Jeugdcommissie
Bas Boekhorst

Activiteitencommissie
Linda Visser

Communicatiecommissie
Kees Smit
Johan Konings

Competitieleider
Kees Heerdt

Training coördinator
Bas Boekhorst

Baanman
Huub Bruurmijn