Bestuur en commissies

Onze vereniging, net als iedere andere sportvereniging, wordt aangestuurd door de leden via de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vormt daarmee het hoogste orgaan van de club. De ALV komt ten minste jaarlijks bijeen.

Voor de aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld. In onze statuten staan alle formaliteiten rondom selectie van bestuurders en de inrichting van het bestuur vermeld. In de statuten van de vereniging staat ook vermeld hoe de ALV wordt voorbereid en welke onderwerpen door de ALV moeten worden besloten.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Carlo Lammertse- Voorzitter
Vacant - Secretaris
Casper Boers - Penningmeester
Ria Banus - Bestuurslid, seniorenactiviteiten
Bas Boekhorst- Bestuurslid, trainingen jeugd en senioren
Linda Visser - Bestuurslid, jeugd en jeugdactiviteiten
André Stoppelenburg - Bestuurslid, algemene zaken en sponsoring
Maurin Punt - Bestuurslid, facilitair

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden. In de commissies wordt veel werk verzet en mede door de commissies kunnen wij onze club draaiende houden. Onderstaand de commissies van TC Raoktum. Wil je ook bijdragen aan de groei van onze club, op welke manier dan ook, laat het weten.

Ledenadministratie
André Vos

Bar
Arnaud de Graaf

Toernooien
André Vos

Facilitair
Bert de Man
Maurin Punt

Sponsoring
André Stoppelenburg
Wim de Bie

Jeugd
Linda Visser

Activiteiten
Ria Banus

Communicatie
Kees Smit

Competitie
Kees Heerdt

Trainingen
Bas Boekhorst

Baanman
Huub Bruurmijn