Bestuur en commissies

Onze vereniging, net als iedere andere sportvereniging, wordt aangestuurd door de leden via de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vormt daarmee het hoogste orgaan van de club. De ALV komt ten minste jaarlijks bijeen.

Voor de aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld. In onze statuten staan alle formaliteiten rondom selectie van bestuurders en de inrichting van het bestuur vermeld. In de statuten van de vereniging staat ook vermeld hoe de ALV wordt voorbereid en welke onderwerpen door de ALV moeten worden besloten.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Carlo Lammertse- Voorzitter
Vacant - Secretaris
Casper Boers - Penningmeester
Ria Banus - Bestuurslid, seniorenactiviteiten
Bas Boekhorst- Bestuurslid, trainingen jeugd en senioren
Linda Visser - Bestuurslid, jeugd en jeugdactiviteiten
André Stoppelenburg - Bestuurslid, algemene zaken en sponsoring
Maurin Punt - Bestuurslid, facilitair

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden. In de commissies wordt veel werk verzet en mede door de commissies kunnen wij onze club draaiende houden. Onderstaand de commissies van TC Raoktum. Wil je ook bijdragen aan de groei van onze club, op welke manier dan ook, laat het weten.

Ledenadministratie
André Vos

Barcommissie
Arnaud de Graaf

Toernooicommissie
Dick Timmermans

Technischecommissie
Bert de Man
Maurin Punt

Sponsorcommissie
André Stoppelenburg
Wim de Bie

Jeugdcommissie
Linda Visser

Activiteitencommissie
Ria Banus

Communicatiecommissie
Kees Smit

Competitieleider
Kees Heerdt

Trainingcoördinator
Bas Boekhorst

Baanman
Huub Bruurmijn